PERUTUSAN PENGARAH

TUAN HAJI JAMALUDIN BIN HAJI MAT

PENGARAH

MAHKAMAH NEGERI TERENGGANU

 

PERUTUSAN PENGARAH:

 

    

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

 

Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana melayari Laman Web Rasmi Mahkamah Negeri Terengganu. Tahniah dan syabas diucapkan kepada jawatankuasa yang sentiasa berusaha untuk menambahbaik dan mengemaskini laman web rasmi ini.

 

Saya melihat laman web rasmi ini sebagai wadah yang paling berkesan sebagai media perantaraan kepada orang awam, kerana melalui laman web ini,  orang awam boleh mengakses perlbagai perkara seperti capaian ke atas alasan penghakiman bagi kes-kes yang telah diputuskan, capaian kepada senarai kausa bagi Mahkamah-Mahkamah yang menggunakan aplikasi Court Managemant System (CMS), system Pesuruhjaya Sumpah, system e-Aduan, dan system E-Lawatan.

 

Semoga para pengunjung mendapat maklumat serta beroleh manfaat dengan melayari laman web kami ini. Selamat melayari Portal Rasmi Mahkamah Negeri Terengganu dan diharap tuan/puan akan terus mengunjunginya lagi pada masa hadapan.

 

Sekian, terima kasih.

 "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

                          

Melayu