Warna Tema      
Saiz Tulisan -A A +A
 

 

Tarikh : 1.6.2021

Perkara : Operasi Mahkamah Semasa Pelaksanaan 'Total Lockdown' Fasa Pertama Berkuat Kuasa Mulai 1 Jun 2021

 

YBhg. Tan Sri/ Dato’ Sri/ Datuk/ Tuan,

 

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

 

2.      Sebagaimana yang YBhg. Tan Sri/ Dato’ Sri/ Datuk/ Tuan sedia maklum, YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin, Perdana Menteri Malaysia melalui kenyataan media Pejabat Perdana Menteri bertarikh 28 Mei 2021 telah mengumumkan ‘Total Lockdown’ Fasa Pertama di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun 2021. Sehubungan dengan itu, adalah saya diarahkan oleh YAA Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara untuk memaklumkan bahawa berkuat kuasa 1 Jun 2021 pengendalian kes-kes Mahkamah di seluruh negara hendaklah berpandukan kepada arahan-arahan yang berikut:

 

(a)      Perbicaraan / Pendengaran Kes Sivil dan Jenayah

(i)             Semua perbicaraan / pendengaran kes sivil dan jenayah yang telah ditetapkan secara kehadiran fizikal di Mahkamah hendaklah ditangguhkan dan penetapan tarikh perbicaraan / pendengaran yang baharu akan dimaklumkan kemudian;

 

(ii)            Bagi kes-kes sivil, pendengaran kes hendaklah dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh berdasarkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 Pengendalian Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah Di Seluruh Malaysia (AA KHN 1/2021) (dilampirkan). Bagi maksud ini, pengendalian prosiding melalui kaedah hibrid adalah tidak dibenarkan dan perenggan 6, 9 dan 14 AA KHN 1/2021 adalah tidak terpakai; dan

        Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh-Final

 

(iii)          Dengan mengambil kira tempoh pelaksanaan ‘Total Lockdown’ Fasa Pertama ini, sekiranya pihak YBhg. Tan Sri/ Dato’ Sri/ Datuk/ Tuan mempunyai kesukaran dalam meneruskan perbicaraan dan dikhuatiri akan menjejaskan hak pihak-pihak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil melalui teknologi komunikasi jarak jauh, pihak YBhg. Tan Sri/ Dato’ Sri/ Datuk/ Tuan boleh memohon untuk menangguhkan kes;

 

(b)      Pemfailan Kes Sivil dan Jenayah

Pemfailan kes-kes sivil dan jenayah baharu / notis rayuan dan dokumen-dokumen akan dilaksanakan seperti biasa melalui sistem aplikasi Mahkamah;

 

(c)      Pengurusan Kes Sivil dan Jenayah

Pengurusan kes sivil dan jenayah hendaklah dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh;

 

(d)      Pertuduhan Baharu, Permohonan Perintah Reman dan Permohonan Jenayah Pelbagai

Semua pertuduhan baharu, permohonan perintah reman dan permohonan perintah jenayah pelbagai hendaklah dijalankan melalui kehadiran secara fizikal di Mahkamah;

 

(e)      Perakuan Segera/ Permohonan Segera Bagi Kes-Kes Sivil dan Jenayah

Pihak-pihak boleh memfailkan perakuan segera/ permohonan segera bagi kes-kes sivil dan jenayah sekiranya perlu dan Mahkamah akan memberikan arahan lanjut kepada pihak-pihak berhubung dengan perkara tersebut; dan

 

(f)        Permohonan Jenayah Yang Perlu Dijalankan Melalui Kehadiran Secara Fizikal Di Mahkamah Atasan

Bagi permohonan jenayah yang perlu dijalankan melalui kehadiran secara fizikal di Mahkamah Atasan atas sebab-sebab yang khas dan dalam keadaan tertentu (exceptional circumstances), Mahkamah akan menggunakan budi bicara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut.

 

3.      Untuk makluman YBhg. Tan Sri/ Dato' Sri/ Datuk/ Dato’/ Tuan—

 

(a)      arahan ini mengatasi kesemua arahan terdahulu berhubung dengan operasi Mahkamah dalam tempoh kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat ini melalui e-mel pada 17 Mac 2020, 26 Mac 2020 dan 24 April 2020; dan

 

(b)      arahan ini hendaklah terpakai sekiranya Kerajaan mengumumkan untuk melanjutkan pelaksanaan ‘lockdown’ selepas tamatnya ‘Total Lockdown’ Fasa Pertama.

 

4.       Kerjasama YBhg. Tan Sri/ Dato' Sri/ Datuk/ Dato’/ Tuan adalah dipohon untuk mematuhi secara ketat apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Pejabat ini dari semasa ke semasa. Untuk apa-apa pertanyaan, pihak YBhg. Tan Sri/ Dato’ Sri/ Datuk/ Tuan boleh menghubungi pegawai-pegawai berikut:

 

(a)          Mahkamah Persekutuan

Puan Wan Fatimah Zaharah binti Wan Yussof

Timbalan Pendaftar

03-88803596 (pejabat)/ 017-3758923 (telefon bimbit)

fatimah@kehakiman.gov.my

 

(b)          Mahkamah Rayuan

Puan Hasbi binti Hasan

Pendaftar Mahkamah Rayuan

03-88804045 (pejabat)/ 012-2098648 (telefon bimbit)

hasbi@kehakiman.gov.my

 

(c)          Mahkamah Tinggi Malaya

Puan Zaharah binti Hussain

Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya

03-88803702 (pejabat)/ 012-4011100 (telefon bimbit)

zaharah@kehakiman.gov.my

 

(d)          Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak

Tuan Nixon Kennedy Kumbong

Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak

088-286100 (pejabat)/ 013-8042607 (telefon bimbit)

nixon@kehakiman.gov.my

 

(e)          Mahkamah Rendah Malaya

Tuan M. Bakri bin Abd Majid

Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya

03-88809418 (pejabat)/ 019-9851333 (telefon bimbit)

mbakri@kehakiman.gov.my

 

(f)            Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak

Puan Egusra binti Ali

Pengarah Mahkamah Negeri Sabah

Menjalankan tugas-tugas Pendaftar Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak

088-286100 (pejabat)/ 016-8931397 (telefon bimbit)

egusra@kehakiman.gov.my

 

Sekian, terima kasih.

 

PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19

 

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

t.t.

(AHMAD TERRIRUDIN BIN MOHD SALLEH)

Ketua Pendaftar

Mahkamah Persekutuan Malaysia

 

img

 

img

 

img

 

img

_______________________________________________________________________________

img

Semua Yang Berkenaan,

 

OPERASI MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PENUH (‘TOTAL LOCKDOWN’) FASA PERTAMA BERKUAT KUASA 1 JUN 2021

 

 1. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (‘Total Lockdown’) Fasa Pertama berkuat kuasa 1 Jun 2021, operasi Mahkamah Kuala Lumpur adalah seperti berikut:

 

1.1       Pengendalian kes-kes jenayah dan sivil di Mahkamah Kuala Lumpur adalah berpandukan kepada arahan-arahan yang dikeluarkan oleh YBrs. Tuan Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia melalui emel bertarikh 29.5.2021: 

 

 1. Perbicaraan / Pendengaran Kes Sivil dan Jenayah

 

 1. Semua perbicaraan / pendengaran kes sivil dan jenayah yang telah ditetapkan secara kehadiran fizikal di Mahkamah adalah ditangguhkan dan penetapan tarikh perbicaraan / pendengaran yang baharu akan dimaklumkan kemudian melalui sistem EFS / emel;

 

 1. Bagi kes-kes sivil, pendengaran kes adalah dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh berdasarkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 Pengendalian Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah Di Seluruh Malaysia (dilampirkan). Pengendalian prosiding melalui kaedah hibrid adalah tidak dibenarkan dan perenggan 6, 9 dan 14 AA KHN 1/2021 adalah tidak terpakai; dan

 

 1. Dengan mengambil kira tempoh pelaksanaan ‘Total Lockdown’ Fasa Pertama ini, sekiranya pihak YBhg. Datin/ Tuan/Puan mempunyai kesukaran dalam meneruskan perbicaraan dan dikhuatiri akan menjejaskan hak pihak-pihak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil melalui teknologi komunikasi jarak jauh, pihak YBhg. Datin/ Tuan/Puan boleh memohon untuk menangguhkan kes.

 

 1. Pemfailan Kes Sivil dan Jenayah

Pemfailan kes-kes sivil dan jenayah baharu / notis rayuan dan dokumen-dokumen dilaksanakan seperti biasa melalui sistem aplikasi Mahkamah;

 

 1. Pengurusan Kes Sivil dan Jenayah

Pengurusan kes sivil dan jenayah dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh;

 

 1. Pertuduhan Baharu, Permohonan Perintah Reman dan Permohonan Jenayah Pelbagai

Semua pertuduhan baharu, permohonan perintah reman dan permohonan perintah jenayah pelbagai dijalankan melalui kehadiran secara fizikal di Mahkamah;

 

 1. Perakuan Segera/ Permohonan Segera Bagi Kes-Kes Sivil dan Jenayah

Pihak-pihak boleh memfailkan perakuan segera/ permohonan segera bagi kes-kes sivil dan jenayah sekiranya perlu dan Mahkamah akan memberikan arahan lanjut kepada pihak-pihak berhubung dengan perkara tersebut; dan

 

 1. Permohonan Jenayah Yang Perlu Dijalankan Melalui Kehadiran Secara Fizikal Di Mahkamah Atasan

Bagi permohonan jenayah yang perlu dijalankan melalui kehadiran secara fizikal di Mahkamah Atasan atas sebab-sebab yang khas dan dalam keadaan tertentu (exceptional circumstances), Mahkamah akan menggunakan budi bicara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut.

 

 1. Semua kaunter pendaftaran Mahkamah Kuala Lumpur adalah ditutup untuk semua urusan samada secara kehadiran biasa (‘walk-in’) ataupun secara temujanji sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak.

 

3.     Sila berhubung dengan pegawai penyelia bahagian (Lampiran 1) atau pegawai dan kakitangan Mahkamah masing-masing (Lampiran 2A, 2B DAN 2C) jika memerlukan sebarang pertanyaan atau penjelasan berkenaan kes ataupun pemfailan dokumen.

 

4.    Mengambil kira kemungkinan berlaku kesukaran untuk menghubungi pegawai dan kakitangan Mahkamah kerana mereka sentiasa, dari semasa ke semasa, mengendalikan pendengaran kes secara atas talian, semua pelanggan Mahkamah amatlah digalakkan untuk berhubung melalui platform emel rasmi Mahkamah mengikut Mahkamah dan Bahagian masing-masing (Lampiran 3).

 

 1. Semua surat-menyurat, pemfailan/penghantaran Hujahan/ Ikatan Otoriti HENDAKLAH secara efiling sahaja (penghantaran dokumen fizikal tidak akan diterima). Bagi kes lama non-efiling, HENDAKLAH diemelkan kepada pegawai mengikut mahkamah masing-masing.

 

6.     Bagi semakan jadual kes, HENDAKLAH dibuat secara online sahaja. Rujuk cause list di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/CauseList?cultureCode=ms

 

7.     Bagi carian dokumen/minit prosiding,  HENDAKLAH dibuat secara online sahaja di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Search2?cultureCode=ms

(“Carian Fail Online”). Pembayaran fi carian hendaklah dibuat terlebih dahulu di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Document?cultureCode=ms (Pembelian Tiket untuk Carian Fail Online”)

Pentadbiran Mahkamah Kuala Lumpur

 

_____________________________________________________________________________

 

LAMPIRAN 1

 

SENARAI NAMA DAN NOMBOR TELEFON PEGAWAI PENYELIA MAHKAMAH TINGGI, MAHKAMAH RENDAH DAN PUSAT MEDIASI KUALA LUMPUR

 

 1. MAHKAMAH TINGGI

 

1

BAHAGIAN SIVIL

Puan Nurul Nadia binti Abdul Razak

No. Tel: 03-6209 4149/ 016-533 1609

E-mel: nurulnadia@kehakiman.gov.my

 

 

2

BAHAGIAN DAGANG

Tuan Ashraf Rezal bin Haji Abdul Manan

No. Tel: 03-6209 4941/ 013-3747184

E-mel: mtklmjudagang@kehakiman.gov.my

 

 

3

BAHAGIAN KEBANKRAPAN  

Puan Ida Rahayu binti Sharif

No. Tel: 03-6209 4332/ 013-6356560

E-mel: idarahayu@kehakiman.gov.my

 

 

4

BAHAGIAN JENAYAH

Tuan Mahyudin bin Mohamad Som

No. Tel: 03-6209 4591/ 012-4557505

E-mel: mahyudin@kehakiman.gov.my

 

 

5

BAHAGIAN KUASA-KUASA KHAS

Puan Siti Faraziana binti Zainuddin

No. Tel: 03-6209 4257/ 016-2874270

E-mel: faraziana@kehakiman.gov.my

 

 

6

BAHAGIAN KELUARGA

Puan Nur Hidayah binti Abd Mutalib     

No. Tel: 03-6209 4265/ 013-4394511

E-mel: hidayah@kehakiman.gov.my

 

 

7

BAHAGIAN PEMBINAAN

Tuan Shahril Anuar bin Ahmad Mustapha

No. Tel: 03-6209 4166/ 012-5151805

E-mel: shahril@kehakiman.gov.my

 

 

8

BAHAGIAN INSOLVENSI

Puan Ellyana binti Razali

No. Tel: 03-6209 4940/ 019-2229982

E-mel: ellyana@kehakiman.gov.my

 

 

9

BAHAGIAN MUAMALAT/ADMIRALTI

Tuan Mohd Zamir bin Suhaimee

No. Tel: 03-6209 4065/ 013-4889884

E-mel: zamir@kehakiman.gov.my

 

 

10

BAHAGIAN PELAKSANAAN

Puan Salamiah binti Salleh

No. Tel: 03-6209 4451/ 013-3001137

E-mel: salamiah@kehakiman.gov.my

 

 

11

BAHAGIAN SURAT KUASA MATI / SERVIS BIRO

Tuan Abdul Hakim bin Ab Keram @ Ab Karem

No. Tel: 03-6209 4438/ 017-6076957

E-mel: hakimkarem@kehakiman.gov.my

 

 

12

BAHAGIAN SURAT KUASA WAKIL

Puan Nurul Ain binti Hamzah

No. Tel: 03-6209 4542/ 012-4722003

E-mel: ainhamzah@kehakiman.gov.my

 

B.        MAHKAMAH RENDAH

 

1

BAHAGIAN SIVIL

Puan Zaleha @ Normah binti Musa

No. Tel: 03-6207 2058/ 012-2874128

E-mel: zalehamusa@kehakiman.gov.my

 

 

2

Encik Shamsul Azirudin bin Ahamad

No. Tel: 03-6209 4862/ 013-3427374

E-mel: azirudin@kehakiman.gov.my

 

 

3

BAHAGIAN JENAYAH

Puan Zanariah binti Abu Bakar

No. Tel: 03-6209 4789/ 019-2577775

E-mel: zanariah@kehakiman.gov.my

 

 

4

Puan Salmi Hazlinawati binti Nawawi

No. Tel: 03-6209 4787/ 016-2842217

E-mel: salmi@kehakiman.gov.my

 

 

C.        PUSAT MEDIASI MAHKAMAH KUALA LUMPUR

 

1

Puan Wan Fadhilah Nor binti Wan Idris (Ketua PMMKL)

No. Tel: No. Tel: 03-6207 2096

Email: wanfadhilah@kehakiman.gov.my; pmmkl@kehakiman.gov.my

 

 

2

Tuan Ahmad Solihin bin Abd Wahid

Email:solihin@kehakiman.gov.my; pmmkl@kehakiman.gov.my

 

 

3

Puan Fatin Hamim binti Riduan

No. Tel: 03-6207 2094/ 6209 4396 / 012-8838497

Email: fatinhamim@kehakiman.gov.my; pmmkl@kehakiman.gov.my

 

LAMPIRAN 2B

 

PENGOPERASIAN BAHAGIAN DAGANG MTKL

DALAM FASA PKP 3 MULAI 1 JUN 2021

 

 1. Semua kes/prosiding, urusan dan perkhidmatan di Bahagian Dagang dijalankan secara online sahaja. Kaunter ditutup.

 

 1. Sila semak jadual kes dan jenis platform kes secara online, melalui portal di

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/CauseList atau https://efs.kehakiman.gov.my/efsweb/

 

 1. Untuk bantuan berkaitan kes di Bahagian Dagang boleh hubungi pegawai-pegawai berikut:-

 

Tuan Ashraf Rezal Bin Abdul Manan

Timbalan Pendaftar Pengurus Bahagian Dagang

email: mtklmjudagang@kehakiman.gov.my

Telefon :013-3747 184 (hantar pesanan melalui whatsapp)

NCC1

PEN. KANAN PENDAFTAR:

Puan Khairun Neesha Binti Raj Mohamed

khairunneesha@kehakiman.gov.my

mtklncc1@kehakiman.gov.my

NCC2

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Nor Asma Binti Dato’ Ahmad

norasma@kehakiman.gov.my

mtklncc2@kehakiman.gov.my

NCC3

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Nurul Ezwaney Bt Husin

ezwaney@kehakiman.gov.my

mtklncc3@kehakiman.gov.my

 

 

 

NCC4

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Norkarimah Binti Mat Tahir

norkarimah@kehakiman.gov.my

mtklncc4@kehakiman.gov.my

NCC5

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Siti Aisyah Binti Ahmad

siti.aisyah@kehakiman.gov.my

mtklncc5@kehakiman.gov.my

NCC6

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Malarselvi a/p Sanmugam

malarselvi@kehakiman.gov.my

mtklncc6@kehakiman.gov.my

 

 

 

HARTA INTELEK (DAGANG 7)

PEN. KANAN PENDAFTAR:

Puan Qasiratul Jannah Usmani Binti Othman

qasiratul@kehakiman.gov.my

mtklhartaintelek@kehakiman.gov.my

MUAMALAT & ADMIRALTI

(DAGANG 8 & 9)

TIMBALAN PENDAFTAR:

Tuan Mohd Zamir Bin Suhaimee

zamir@kehakiman.gov.my

mtklmuamalat@kehakiman.gov.my

mtkladmiralti@kehakiman.gov.my

013-488 9884

INSOLVENSI (DAGANG 10 )

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Ellyana Binti Razali

ellyana@kehakiman.gov.my

mtklinsolvensi@kehakiman.gov.my

 

 

 

 

PEMBINAAN 1

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Suryawati Binti Hj Syawal

surya@kehakiman.gov.my

mtklpembinaan1@kehakiman.gov.my

PEMBINAAN 2

TIMBALAN PENDAFTAR:

Tuan Shahril Anuar Bin Ahmad Mustapha

shahril@kehakiman.gov.my

mtklpembinaan2@kehakiman.gov.my

 

KEBANKRAPAN

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Ida Rahayu Binti Sharif

idarahayu@kehakiman.gov.my

mtklkebankrapan@kehakiman.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOPERASIAN BAHAGIAN DAGANG MTKL

DALAM FASA PKP 3 MULAI 1 JUN 2021

 

1.  Mulai 23 Oktober 2020, s.15A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengarahkan prosiding secara dalam talian demi kepentingan keadilan dan persetujuan pihak-pihak adalah tidak material.

 

2.  Semasa tempoh PKP 3 - DIPERKETATKAN mulai 1 Jun Mei 2021 (sehingga ditamatkan), semua perkhidmatan keadilan bagi di Bahagian Dagang dijalankan secara dalam talian sahaja. Kaunter pendaftaran Dagang ditutup. akan beroperasi secara temujanji (untuk carian kes OCC, semakan kes OCC, CTC).  Serahan dokumen fizikal tidak dibenarkan, memadai serahan secara dalam talian.

 

3.   Bagi semakan/carian kes online (semakan tarikh prosiding, semakan platform sama ada secara e-review atau sebagainya), sila semak melalui online self-check di pautan https://efs.kehakiman.gov.my/EFSWeb/ . Ikuti langkat berikut, semudah ABC:-

 

A.    Pilih “Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur – Mahkamah Tinggi Dagang” pada ruangan Lokasi Mahkamah.

 

B.    Sila masukkan “nombor kes” yang ingin disemak.

 

C.       Klik “Carian”

 

atau semak di portal ecourt https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/CauseList?cultureCode=en  

 

4.   Bagi carian dokumen/minit prosiding untuk kes yang difailkan secara efiling, sila buat carian online di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Search2?cultureCode=ms ( “Carian Fail Online”) setelah membuat bayaran fi carian di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Document?cultureCode=ms (Pembelian Tiket untuk Carian Fail Online”)

 

5.   Bagi carian dokumen/minit prosiding oleh Jabatan/agensi Kerajaan, sila emelkan permohonan semakan kepada mtklmjudagang@kehakiman.gov.my

 

6. Perkhidmatan CTC atau pengesahan dokumen efiling hanya boleh juga dibuat secara dalam talian di pautan https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Document/Verifier/#Verify  dengan memasukkan S/N nombor (Serial Number) yang tertera di bahagian bawah sebelah kiri dokumen yang ingin disahkan (dokumen versi yang terkini disediakan Kod QR, boleh imbas dengan telefon pintar untuk pengesahan ketulenan dokumen).

 

7.   Pelaksanaan Waran Menahan Admiralti akan beroperasi secara fizikal, hubungi Sherif Admiralti di mtkladmiralti@kehakiman.gov.my

 

8. Untuk bantuan masalah teknikal berkaitan e-Review, e-filing dan sebagainya hubungi helpdesk Omesti di talian 03-27331313 atau emel ke efshelpdesk@kehakiman.gov.my

 

9. Untuk sebarang bantuan am berkaitan Dagang MTKL, emelkan ke mtklmjudagang@kehakiman.gov.my  atau ke mahkamah yang berkenaan seperti alamat di atas.

 

LAMPIRAN 2C

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH KUALA LUMPUR

 

BIL.

 

MAHKAMAH / NAMA & EMEL PEGAWAI

NO. TEL

EXT.

 
 

1

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH TINGGI JENAYAH

 

MAHYUDIN BIN MOHMAD SOM

mahyudin@kehakiman.gov.my

 

012-4557505

4259

 

 

 

 

 

 

2

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 1 KUALA LUMPUR

 

FARAH AZURA BINTI MOHD SAAD

farahazura@kehakiman.gov.my

 

 

4594

 

 

 

 

 

 

3

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 2 KUALA LUMPUR

 

CATHERINE NICHOLAS

catherine@kehakiman.gov.my

 

 

4154

 

 

 

 

 

 

4

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR

 

NURSHAFINI BINTI MUSTAFHA

nurshafini@kehakiman.gov.my

 

 

4593

 

 

 

 

 

 

5

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 5 KUALA LUMPUR

 

NUR AZIZAH BINTI JAAFAR

nurazizah@kehakiman.gov.my

 

 

4592

 

 

 

 

 

 

6

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 6 KUALA LUMPUR

 

AZLINDA BINTI AHMAD SHARIF

azlinda@kehakiman.gov.my

 

 

4374

 

 

 

 

 

 

7

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 7 KUALA LUMPUR

 

SAKINAH BINTI MOHD PAUZI

sakinah@kehakiman.gov.my

 

 

4620

 

 

 

______________________________________________________________________________

Semakan Kes Di Mahkamah Kuala Lumpur

img

_____________________________________________________________

 

Senarai Emel Rasmi Mahkamah Kuala Lumpur

img

 

imgimg

______________________________________________________________

PENGOPERASIAN BAHAGIAN DAGANG MTKL

DALAM FASA PKP 3 DIPERKETATKAN

 

 1. Secara amnya, semua kes/prosiding di Bahagian Dagang ditetapkan secara online kecuali sebahagian kecil yang ditetapkan secara fizikal kehadiran diri di mahkamah. (Segera maklumkan pegawai mahkamah jika berlaku gejala atau risiko jangkitan senyap, agar kontak kes fizikal dapat dielakkan).

 

 1. Sila semak jadual dan jenis platform kes secara online, melalui portal di

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/CauseList atau https://efs.kehakiman.gov.my/efsweb/

 

 1. Untuk bantuan berkaitan kes di Bahagian Dagang boleh hubungi pegawai-pegawai berikut:-

 

Tuan Ashraf Rezal Bin Abdul Manan,

Timbalan Pendaftar Pengurus Bahagian Dagang  

email: mtklmjudagang@kehakiman.gov.my   

Telefon :013-3747 184 (tinggalkan pesanan teks secara whatsapp jika talian sibuk)

 

NCC1

PEN. KANAN PENDAFTAR:

Puan Khairun Neesha Binti Raj Mohamed

khairunneesha@kehakiman.gov.my

mtklncc1@kehakiman.gov.my

NCC2

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Nor Asma Binti Dato’ Ahmad

norasma@kehakiman.gov.my

mtklncc2@kehakiman.gov.my

NCC3

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Nurul Ezwaney Bt Husin

ezwaney@kehakiman.gov.my

mtklncc3@kehakiman.gov.my

NCC4

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Norkarimah Binti Mat Tahir

norkarimah@kehakiman.gov.my

mtklncc4@kehakiman.gov.my

NCC5

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Siti Aisyah Binti Ahmad

siti.aisyah@kehakiman.gov.my

mtklncc5@kehakiman.gov.my

NCC6

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Malarselvi a/p Sanmugam

malarselvi@kehakiman.gov.my

mtklncc6@kehakiman.gov.my

HARTA INTELEK (DAGANG 7)

PEN. KANAN PENDAFTAR:

Puan Qasiratul Jannah Usmani Binti Othman

qasiratul@kehakiman.gov.my

mtklhartaintelek@kehakiman.gov.my

MUAMALAT & ADMIRALTI

(DAGANG 8 & 9)

TIMBALAN PENDAFTAR:

Tuan Mohd Zamir Bin Suhaimee

zamir@kehakiman.gov.my

mtklmuamalat@kehakiman.gov.my

mtkladmiralti@kehakiman.gov.my

013-488 9884

INSOLVENSI (DAGANG 10 )

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Ellyana Binti Razali

ellyana@kehakiman.gov.my

mtklinsolvensi@kehakiman.gov.my

 

PEMBINAAN 1

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Suryawati Binti Hj Syawal

surya@kehakiman.gov.my

mtklpembinaan1@kehakiman.gov.my

PEMBINAAN 2

TIMBALAN PENDAFTAR:

Tuan Shahril Anuar Bin Ahmad Mustapha

shahril@kehakiman.gov.my

mtklpembinaan2@kehakiman.gov.my

 

KEBANKRAPAN

TIMBALAN PENDAFTAR:

Puan Ida Rahayu Binti Sharif

idarahayu@kehakiman.gov.my

mtklkebankrapan@kehakiman.gov.my

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOPERASIAN BAHAGIAN DAGANG MTKL DALAM FASA PKP 3 DIPERKETATKAN

1.  Mulai 23 Oktober 2020, s.15A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengarahkan prosiding secara dalam talian demi kepentingan keadilan dan persetujuan pihak-pihak adalah tidak material.

 

2.  Semasa tempoh PKP 3 - DIPERKETATKAN mulai 25 Mei 2021 (sehingga ditamatkan), perkhidmatan keadilan bagi kes Dagang dijalankan secara dalam talian. Kaunter pendaftaran Dagang akan beroperasi secara temujanji (untuk carian kes OCC, semakan kes OCC, CTC).  Serahan dokumen fizikal tidak dibenarkan, memadai serahan secara dalam talian.

 

 1. Bagi semakan/carian kes online (semakan tarikh prosiding, semakan platform sama ada secara e-review atau sebagainya), sila semak melalui online self-check di pautan :-

https://efs.kehakiman.gov.my/EFSWeb/ 

Ikuti langkat berikut, semudah ABC:-

 1. Pilih “Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur – Mahkamah Tinggi Dagang” pada ruangan Lokasi Mahkamah.
 2. Sila masukkan “nombor kes” yang ingin disemak.
 3. Klik “Carian”

 

atau semak di portal ecourt:-

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/CauseList?cultureCode=en

 

 1. Bagi carian dokumen/minit prosiding untuk kes yang difailkan secara efiling, sila buat carian online dipautan :-

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Search2?cultureCode=ms

(“Carian Fail Online”)

Setelah membuat bayaran fi carian di pautan :

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Ticket/Document?cultureCode=ms

(Pembelian Tiket untuk Carian Fail Online”)

 

 1. Bagi carian dokumen/minit prosiding oleh Jabatan/agensi Kerajaan, sila emelkan permohonan semakan kepada mtklmjudagang@kehakiman.gov.my

 

 1. Perkhidmatan CTC atau pengesahan dokumen efiling hanya boleh juga dibuat secara dalam talian di pautan :

https://ecourtservices.kehakiman.gov.my/Document/Verifier/#Verify

dengan memasukkan S/N nombor (Serial Number) yang tertera di bahagian bawah sebelah kiri dokumen yang ingin disahkan (dokumen versi yang terkini disediakan Kod QR, boleh imbas dengan telefon pintar untuk pengesahan ketulenan dokumen).

 

 1. Pelaksanaan Waran Menahan Admiralti akan beroperasi secara fizikal. Hubungi Sherif Admiralti di mtkladmiralti@kehakiman.gov.my

 

 1. Untuk bantuan masalah teknikal berkaitan e-Review, e-filing dan sebagainya hubungi helpdesk Omesti di talian 03-27331313 atau emel ke efshelpdesk@kehakiman.gov.my

 

 1. Untuk sebarang bantuan am berkaitan Dagang MTKL, emelkan ke mtklmjudagang@kehakiman.gov.my

 

 1. atau ke mahkamah yang berkenaan seperti alamat di atas.

_______________________________________________________________

MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR BAHAGIAN SIVIL NCVC

UNTUK PERTANYAAN BERKENAAN KES DI HADAPAN HAKIM

NCVC1

 

Norhatini Binti Abd Hamid

hatini@kehakiman.gov.my

mtklncvc1@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094153

 

NCVC2

 

Idamasliza Binti Maarof

idamasliza@kehakiman.gov.my

mtklncvc2@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094264

NCVC3

 

Nurliana Binti Ismail

nurliana@kehakiman.gov.my

mtklncvc3@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094263

 

NCVC4

 

Maslinda Binti Selamat

maslinda@kehakiman.gov.my

mtklncvc4@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094260

 

NCVC5

 

Farah Shuhada Binti Ramli

farahshuhada@kehakiman.gov.my

mtklncvc5@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094148

 

NCVC6

 

Rini Triany Binti Muhammad Ali

rini@kehakiman.gov.my

mtklncvc6@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094258

 

NCVC7

 

Haslinda Binti A. Raof

lindaraof@kehakiman.gov.my

mtklncvc7@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094937

 

NCVC8

 

Nurul Izzah Binti Hasan Basri

izzah@kehakiman.gov.my

mtklncvc8@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094150

 

NCVC9

 

Nor Afidah Binti Idris

afidahidris@kehakiman.gov.my

mtklncvc9@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094261

 

NCVC10

 

Noordura Binti Mohamed Din

noordura@kehakiman.gov.my

mtklncvc10@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094156

 

BAHAGIAN KUASA-KUASA KHAS

 

Siti Faraziana Binti Zainuddin

faraziana@kehakiman.gov.my

mtklbkk1@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094257

 

 

Firdaus Sidqi Bin Sharil Azli

sidqi@kehakiman.gov.my

mtklbkk2@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094256

 

MAHKAMAH KELUARGA

 

Nur Hidayah Binti Abd. Mutalib

hidayah@kehakiman.gov.my

mtklkeluarga@kehakiman.gov.my

 

Tel. Pejabat: 03-62094265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI NAMA PEGAWAI UNTUK URUSAN DAN KES DI HADAPAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR

(BAHAGIAN SIVIL NCVC)

No.

Nama / Emel / No Telefon

Mahkamah

1

Nik Amalina Binti Mat Zaidan                              

amalina@kehakiman.gov.my

mtklncvc1@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094563

 

NCVC 1

2

Syeela Marlina Binti Uttaman                   

syeela@kehakiman.gov.my

mtklncvc2@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094658

 

NCVC 2

3

Nur Sakinah Binti Ahmad Sodikin                       

sakinahsodikin@kehakiman.gov.my

mtklncvc3@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094654

 

NCVC 3

4

Nur Amalina Binti Mohd Noor                 

amalinanoor@kehakiman.gov.my

mtklncvc4@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094655

 

NCVC 4

5

Izzatul Nawwarah Binti Idrus                                

izzatulnawwarah@kehakiman.gov.my

mtklncvc5@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094657

 

NCVC 5

6

T. Kavita a/p Tangga Rajoo                                   

kavitatanggarajoo@kehakiman.gov.my

mtklncvc6@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094659

 

NCVC 6

7

Haleez Binti Hasnan                                               

haleez@kehakiman.gov.my

mtklncvc7@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094437

 

NCVC 7

8

Nuur Fatimahtul Zuhra Binti Khairuddin           

nfzuhra@kehakiman.gov.my

mtklncvc8@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094152

 

NCVC 8

9

Yasmin Ellani Binti Mohd Najib                          

yasminenajib@kehakiman.gov.my

mtklncvc9@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094729

 

NCVC 9

11

Nurul Atikah Binti Muhamad                                

nurulatikah@kehakiman.gov.my

mtklncvc10@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094656

 

NCVC 10

12

Azdianur Binti Abu Samah                                   

azdianur@kehakiman.gov.my

mtklbkk1@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094497

 

BKK 1

13

Nur Aslamiah Binti Jamil                                      

aslamiah@kehakiman.gov.my

mtklbkk2@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094479

 

BKK 2

14

Aida Khairuleen Binti Azli                                    

aidakhairuleen@kehakiman.gov.my

mtklkeluarga@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-62094933

 

KELUARGA

Sebarang pertanyaan bagi Bahagian Sivil boleh hubungi:-

 

Puan Nurul Nadia Binti Abdul Razak

Timbalan Pendaftar (Bahagian Sivil)

emel:

nurulnadia@kehakiman.gov.my

mtklmjusivil@kehakiman.gov.my

Tel. Pejabat: 03-6209414

 

 

________________________________________________

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH KUALA LUMPUR

BIL.

MAHKAMAH / NAMA & EMEL PEGAWAI

NO. TEL

EXT.

 
 

1

 

BAHAGIAN PENDAFTARAN MAHKAMAH TINGGI JENAYAH

 

MAHYUDIN BIN MOHMAD SOM

mahyudin@kehakiman.gov.my

 

012-4557505

4259

 

2

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 1 KUALA LUMPUR

 

FARAH AZURA BINTI MOHD SAAD

farahazura@kehakiman.gov.my

 

012-3856843

4594

 

3

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 2 KUALA LUMPUR

 

CATHERINE NICHOLAS

catherine@kehakiman.gov.my

 

013-3915139

4154

 

4

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR

 

NURSHAFINI BINTI MUSTAFHA

nurshafini@kehakiman.gov.my

 

019-7302019

4593

 

5

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 5 KUALA LUMPUR

 

NUR AZIZAH BINTI JAAFAR

nurazizah@kehakiman.gov.my

 

012-6335135

4592

 

6

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 6 KUALA LUMPUR

 

AZLINDA BINTI AHMAD SHARIF

azlinda@kehakiman.gov.my

 

012-6645872

4374

 

7

 

MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 7 KUALA LUMPUR

 

SAKINAH BINTI MOHD PAUZI

sakinah@kehakiman.gov.my

 

019-2296115

4620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Tarikh : 27.1.2021

Perkara : Prosiding Shortcall Semasa PKP 2.0

 

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2.       Seperti yang dimaklumi, semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP 2.0) yang akan berakhir pada 4.2.2021, Kaunter BKK di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak beroperasi dan kami diarahkan bekerja dari rumah.

3.       Bagi prosiding shortcall, PDK dikehendakki datang ke kaunter untuk membuat semakan kertas kausa mereka sama ada telah 'regular' atau memerlukan pindaan, sebelum perintah dapat diberikan. Oleh kerana PKP 2.0, PDK tidak dapat berurusan di Kaunter dan tarikh shortcall terpaksa dilapangkan sehingga tarikh yang baru ditentukan dan dimaklumkan kepada mereka.

4.       Begitu juga dengan penghantaran Borang 2 iaitu Notis untuk penampalan sebanyak 32 keping yang akan dihantar ke Mahkamah negeri untuk penampalan, tidak dapat diterima oleh Kaunter BKK. Oleh itu penghantaran boleh dibuat secara kurier ke Mahkamah Kuala Lumpur dan akan diproses apabila pejabat kami beroperasi seperti biasa nanti.

Mohon perkara ini dimaklumkan kepada PDK dan semua yang terlibat.

Sekian, terima kasih

 

Timbalan Pendaftar

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1

Tel. pejabat : 03-62094257

_________________________________________________________________

LAMPIRAN 3

 

SENARAI ALAMAT EMEL RASMI MAHKAMAH KUALA LUMPUR

 

MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR

Negeri

Mahkamah

@kehakiman.gov.my

Butiran

BAHAGIAN PENTADBIRAN

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkladmin

Pentadbiran MTKL

BAHAGIAN SIVIL

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklmjusivil

MJU SIVIL

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc1

NCVC 1

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc2

NCVC 2

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc3

NCVC 3

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc4

NCVC 4

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc5

NCVC 5

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc6

NCVC 6

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc7

NCVC 7

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc8

NCVC 8

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc9

NCVC 9

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncvc10

NCVC 10

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklbkk1

Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklbkk2

Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 2

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklkeluarga

Keluarga

BAHAGIAN DAGANG

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkldagang

MJU DAGANG

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc1

NCC1

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc2

NCC2

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc3

NCC3

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc4

NCC4

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc5

NCC5

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklncc6

NCC6

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklhartaintelek

Harta Intelek(Dagang 7)

 

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklmuamalat

Muamalat (Dagang 8)

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkladmiralti

Admiralti (Dagang 9)

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklinsolvensi

Insolvensi (Dagang 10)

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklpembinaan1

Pembinaan 1

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklpembinaan2

Pembinaan 2

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklkebankrapan

Kebankrapan

BAHAGIAN JENAYAH

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklmjujenayah

MJU Jenayah

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah1

Jenayah 1

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah2

Jenayah 2

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah4

Jenayah 4

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah5

Jenayah 5

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah6

Jenayah 6

Kuala Lumpur

Tinggi

mtkljenayah7

Jenayah 7

BAHAGIAN MEDIASI

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklmediasi

Mediasi

BAHAGIAN PELAKSANAAN

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklpelaksanaan

Pelaksanaan

BAHAGIAN SURAT KUASA MATI

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklskm

Kuasa Mati

BAHAGIAN SURAT KUASA WAKIL

Kuala Lumpur

Tinggi

mtklskw

Kuasa Wakil

 

MAHKAMAH SESYEN KUALA LUMPUR

Negeri

Mahkamah

@kehakiman.gov.my

Butiran

BAHAGIAN SIVIL

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl1

Sivil 1

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl2

Sivil 2

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl3

Sivil 3

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl4

Sivil 4

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl5

Sivil 5

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl6

Sivil 6

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl7

Sivil 7

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl8

Sivil 8

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl9

Sivil 9

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl10

Sivil 10

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl12

Sivil 12

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl14

Sivil 14

Kuala Lumpur

Sesyen

msskl15

Sivil 15

BAHAGIAN JENAYAH

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl1

Jenayah 1

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl3

Jenayah 3

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl4

Jenayah 4 (siber)

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl5

Jenayah 5

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl6

Jenayah 6

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl7

Jenayah 7

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl8

Jenayah 8 (MKR)

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl9

Jenayah 9 (MKR)

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl10

Jenayah 10

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl11

Jenayah 11

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl12

Jenayah 12 (Harta Intelek/PATI)

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl14

Jenayah 14 (MKR)

Kuala Lumpur

Sesyen

msjkl15

Jenayah Pencatutan MSJ 15 (Koroner)

 

MAHKAMAH MAJISTRET KUALA LUMPUR

Negeri

Mahkamah

@kehakiman.gov.my

Butiran

BAHAGIAN SIVIL

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl2

KL Sivil 2

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl3

KL Sivil 3

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl4

KL Sivil 4

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl5

KL Sivil 5

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl6

KL Sivil 6

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl7

KL Sivil 7

Kuala Lumpur

Majistret

mmskl8

KL Sivil 8

BAHAGIAN JENAYAH

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl1

KL Jenayah 1 (Dadah)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl2

KL Jenayah 2 (Jenayah Am)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl3

KL Jenayah 3 (Jenayah Am)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl4

KL Jenayah 4 (Dadah)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl5

KL Jenayah 5 (Dadah)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl7

KL Jenayah 7 (Jenayah Am)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl8

KL Jenayah 8 (Saman Jabatan)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl9

KL Jenayah 9 (Dadah)

Kuala Lumpur

Majistret

mmjkl12

KL Jenayah 12 (MKK)

Kuala Lumpur

Majistret

mmtkl

KL Trafik 1

_________________________________________

 

Tarikh : 2.2.2021

img