Warna Tema      
Saiz Tulisan -A A +A
 
  • Untuk menguruskan kes-kes kebankrapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di bawah Kod 29, 29NCC dan 29PB.
  • Untuk memproses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosiding kebankrapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di bawah Kod 29, 29NCC dan 29PB.
  • Untuk mengendalikan pendengaran kes-kes kebankrapan termasuk Petisyen Pemiutang dan permohonan interlokutori yang difailkan di bawah Kod 29, 29NCC dan 29PB