Warna Tema      
Saiz Tulisan -A A +A
 

 

Untuk maklumat penyandang jawatan, sila layari halaman direktori.

Terdapat 3 cabang di bawah Mahkamah Tinggi Sivil di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur iaitu:

 • Bahagian NCVC
 • Bahagian BKK (Bahagian Kuasa-Kuasa Khas)
 • Bahagian Keluarga

Bagi bahagian NCVC, ianya melibatkan fungsi-fungsi berikut:

 • Mendengar Kes Writ dan saman pemula atas perkara:-
 • Rujukan Tanah
 • Pentadbiran Harta Pusaka
 • Anggapan Kematian
 • Kontrak
 • KanunTanah Negara
 • Hasil
 • Tort
 • Amanah
 • Kes-Kes Rayuan dari Mahkamah Rendah

Bagi bahagian BKK, ianya melibatkan fungsi-fungsi berikut (bagi pemfailan dan pendengaran kes):

 • Semakan kehakiman
 • Saman pemula am untuk deklarasi/interprestasi undang-undang / isu perlembagaan
 • Saman pemula rayuan terhadap keputusan badan kerajaan yang bercanggah perlembagaan
 • Rayuan dari badan berkanun di bawah A.55A
 • Apa-apa prosiding dibawah akta profesion undang-undang
 • Rayuan terhadap keputusan Jemaah rayuan perkeso / KP Tenaga Kerja/persuruhajaya Khas cukai pendapatan
 • Petisyen pilihanraya

Bagi bahagian Keluarga, ianya melibatkan fungsi-fungsi berikut (bagi pemfailan dan pendengaran kes):

 • Pembubaran perkahwinan
 • Pembatalan perkahwinan
 • Deklarasi Penceraian
 • Hak jagaan kawalan dan pemeliharaan anak
 • Permohonan Nafkah
 • Kesahtarafan
 • Pengangkatan (anak angkat)